Δωρεάν μεταφορικά με αγορές άνω των 50€

Δωρεάν μεταφορικά με αγορές άνω των 50€

Δωρεάν μεταφορικά με αγορές άνω των 50€

TEN MEDITERRANEAN SHADES

Into the blue…
by Gisella du Mee

Into the blue…
by Gisella du Mee

“THEY BOTH STOOD ON THE
SHORE AND LISTENED
SILENTLY TO THE WATER,
WHICH TO THEM WAS NOT
JUST WATER, BUT THE VOICE
OF LIFE, THE VOICE OF LOVE,
THE VOICE OF BEING, THE
VOICE OF PERPETUAL
BECOMING.”

“THEY BOTH STOOD ON THE SHORE AND LISTENED
SILENTLY TO THE WATER,
WHICH TO THEM WAS NOT
JUST WATER, BUT THE VOICE
OF LIFE, THE VOICE OF LOVE,
THE VOICE OF BEING, THE
VOICE OF PERPETUAL
BECOMING.”

I SMILE INTO THE DAZZLING TURQUOISE
I LAUGH INTO ITS MANY SHADES OF BLUE
I DROP MY TEARS INTO ITS ANGRY GREY
WATER HAS ME IN ITS MOOD
IRONICALLY,
IT HAS AN IRON GRIP ON ME