GDPR

Τελευταία τροποποίηση: Ιανουάριος 2022

Η παρούσα δήλωση εξηγεί ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς, πόσο καιρό τα διατηρούμε, αν και σε ποιους τα διαβιβάζουμε, πώς τα προστατεύουμε, ποια είναι τα δικαιώματά σας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία θα πρέπει να γνωρίζετε, στα πλαίσια της διαφανούς ενημέρωσης.

Περιεχόμενα:

1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
2. Επικοινωνία.
3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε (Cookies)
4. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων.
5. Χρήσεις, σκοποί και νομικές βάσεις.
6. Νομιμότητα, ακρίβεια και περιορισμός του σκοπού.
7. Χρόνοι τήρησης – Διαγραφή.
8. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
9. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων.
10.Τα δικαιώματά σας.
11. Ανήλικοι
13. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
14. Τροποποίηση των όρων. 

 

1.    Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρία LUMEN IKE, Κλεισθένους 267, Παλλήνη, ΤΚ 15344 Αττική, Ελλάδα, Τηλ.: 210 8103463, E-mail: admin@lumen-art.gr (εφεξής «Εταιρία», εμείς, εμάς ή μας).

2.    Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να λύσουμε τυχόν απορίες σας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποστέλλοντας μήνυμα στην διεύθυνση: admin@lumen-art.gr.

3.    Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
& Cookies

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η Εταιρία μας, είναι τα απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σας σχέση με την Εταιρία μας και είναι τα εξής:

1)    Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου σταθερού ή/και κινητού, τα οποία είναι απαραίτητα για να συναλλαχθούμε μαζί σας. Επιδιώκουμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε μόνο στοιχεία νομικού προσώπου – δηλαδή εταιρίας – και όχι τα προσωπικά σας, εκτός αν δεν γίνεται διαφορετικά, π.χ. σε περίπτωση που ζητήσετε παράδοση κατ’ οίκον, οπότε κατ’ ανάγκην θα μας δώσετε τη διεύθυνση της οικίας σας, η οποία υποχρεωτικά θα δηλωθεί στο σχετικό δελτίο αποστολής,  ή -άλλο παράδειγμα- αν δεν διαθέτετε εταιρικό νούμερο κινητού τηλεφώνου, τότε κατά την κρίση σας και οικειοθελώς, μας δίνετε το προσωπικό σας νούμερο κινητού τηλεφώνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς θα καταχωρίσουμε τα τυχόν προσωπικά μαζί με τα λοιπά εταιρικά σας δεδομένα.

2)    Δεδομένα τιμολόγησης: ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία τραπεζικού σας λογαριασμού, όπου δικαιούχος κατά κανόνα είναι νομικό πρόσωπο (η εταιρία σας) και πιο σπάνια φυσικό πρόσωπο, ανάλογα με την ιδιότητα με την οποία εσείς επιλέγετε να συναλλάσσεσθε με την Εταιρία μας.

3)    Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο: Λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, www.sivar.gr. Αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας και άλλα αναγνωριστικά ταυτότητας στο διαδίκτυο. Δείτε την πολιτική Cookies.

4)    Δεδομένα φωνής και περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεών σας με την Εταιρία, στις περιπτώσεις που οι κλήσεις αυτές καταγράφονται (μαγνητοφωνούνται) και πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια (και με την προηγούμενη, ρητή συγκατάθεσή  σας, εφόσον απαιτείται).

5)    Δεδομένα εικόνας και κίνησης που συλλέγονται μέσω βιντεοεπιτήρησης των χώρων μας, πάντα σε νόμιμα πλαίσια και με τις προβλεπόμενες σημάνσεις.

Για υποψήφιους εργαζόμενους: συλλέγουμε μεταξύ άλλων και στοιχεία βιογραφικού, όταν υποβάλετε αίτηση για εργασία στην Εταιρία. Για να μάθετε τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, παρακαλούμε διαβάστε την ειδική Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Υποψηφίων, την οποία θα βρείτε στον ιστότοπό μας

COOKIES

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από ένα διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Στον ιστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies που χρησιμοποιούνται σε μια σύνδεση/συνεδρία.

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies, για παράδειγμα:

(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».

(β) Στο Firefox (έκδοση 39) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».

(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».

(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού.

Χρήση Cookies Μόνο από τον Υφιστάμενο Ιστότοπο: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπου μόνο από τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή εκείνη συνδεδεμένος. Συχνά, ορισμένοι ιστότοποι έχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες πηγές. Το Safari δεν επιτρέπει σε τρίτα μέρη να αποθηκεύσουν ή να έχουν πρόσβαση σε cookies ή άλλα στοιχεία.

Επιτρέπεται Χρήση από όλους τους Ιστότοπους που Επισκέπτομαι: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπων μόνο από τους ιστότοπους που επισκέπτεται ο χρήστης. Το Safari χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα cookies σας για να καθορίσει εάν έχει επισκεφθεί ο χρήστης κάποιον ιστότοπο στο παρελθόν. Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση παρεμποδίζεται η αποθήκευση cookies και άλλου περιεχομένου στον υπολογιστή Mac από ιστότοπους των οποίων ενσωματωμένο περιεχόμενο βρίσκεται στους ιστότοπους τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης.

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστότοπων.

Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. Παραδείγματος χάριν:

(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να βρει τη διαδικασία για αυτό στο http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

(β) Στο Firefox (έκδοση 39) πρέπει να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies», και

(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης».

(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα από όλους τους ιστότοπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο παράθυρο επιλογής.

4.  Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε οικειοθελώς, είτε απευθείας από εσάς, είτε κατ’ εντολήν σας (π.χ. δίνετε εντολή στον λογιστή σας να μας τα παράσχει) και τα οποία αφορούν εσάς τους ίδιους (εκτός κι αν εσείς δηλώσετε τρίτα πρόσωπα), και σπανιότερα συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Γενικότερα, συλλέγουμε δεδομένα σας στις εξής περιστάσεις:

·  όταν επισκέπτεσθε, περιηγείσθε, αλληλεπιδράτε, ή συμπληρώνετε μια φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας (www.trapeze.design)

·  όταν επικοινωνείτε μαζί μας δια τηλεφώνου ή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

·  όταν επισκέπτεσθε τα γραφεία μας, ή το περίπτερό μας σε μια έκθεση και σε άλλες περιστάσεις, όπου μπορεί να ανταλλάξουμε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, μεταξύ άλλων και επαγγελματικές κάρτες

·  όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον και συναλλάσσεσθε μαζί μας σχετικά με παραγγελία ή προμήθεια υλικών, είτε ως Πελάτης, είτε ως Προμηθευτής, είτε ως Συνεργάτης

·  όταν προβαίνετε σε παραγγελία, αγορά, ή σύναψη σύμβασης με την Εταιρία

·  όταν υποβάλετε αιτήσεις για εργασία ή/και βιογραφικά στην Εταιρία. Παρακαλούμε, δείτε την ειδική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Υποψηφίους, στον παρόντα ιστότοπο.

Προσοχή: προτού μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, έχετε την ευθύνη και την υποχρέωση να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης.

5. Χρήσεις, σκοποί και νομικές βάσεις.

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς, οι οποίοι είναι:

 – Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας σας, με σκοπό να σας ταυτοποιούμε και να επικοινωνούμε μαζί σας, τόσο κατά τη διάρκεια της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής μας σχέσης, δηλαδή από την πρώτη γνωριμία και εκδήλωση ενδιαφέροντος, την σύνταξη και αποστολή προσφοράς, το κλείσιμο της παραγγελίας, την ομαλή εκτέλεση και την τελική παράδοση της παραγγελίας και γενικότερα, για την εκπλήρωση των προσυμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεών μας προς εσάς, πριν, κατά και μετά την πώληση.

– Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας σας, με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας, μέσα στα πλαίσια των έννομων συμφερόντων μας, εφόσον δεν θίγουν δικά σας δικαιώματα κι ελευθερίες. Διαφορετικά, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο με βάση τη δική σας προηγούμενη ρητή συγκατάθεση.

– Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία παραγγελίας, τιμολόγησης και πληρωμών, με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με διευθέτηση παραγγελίας, διακανονισμό απαιτήσεων, ή άλλη συναλλαγή σχετικά με την συμβατική μας σχέση και φυσικά για να προβούμε σε τιμολόγηση και είσπραξη των συμφωνημένων.

– Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας σας σε συνδυασμό με στοιχεία παραγγελίας, τιμολόγησης ή/και πληρωμών, με σκοπό:

          – την παροχή τεχνικής  υποστήριξης (after-sales support),

          – τη διαχείριση παραπόνων

          – τη μέτρηση της ικανοποίησής σας ως Πελάτη μας (κατά ISO 9001),

          – τη βελτίωση των υπηρεσιών μας (κατά ISO 9001) και

– τη συμμόρφωση με συμβατική ή έννομη υποχρέωση, ζωτικό ή δημόσιο συμφέρον, δικό μας έννομο συμφέρον, ή για την θεμελίωση και άσκηση αξιώσεων.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα υπό (3), (4) και (5) ανωτέρω, για την προστασία της περιουσίας, της φυσικής ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών της Εταιρίας, καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.

6.  Νομιμότητα, ακρίβεια και περιορισμός του σκοπού

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι αναγκαία, κατάλληλα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται. Επιπλέον, είναι ακριβή και, εφόσον χρειαστεί, κάνουμε ενημέρωση. Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των δεδομένων που υποβάλετε βαρύνει εσάς.

Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά τις 6 νομικές βάσεις, βάσει των οποίων επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

1.    με τη συγκατάθεσή σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

2.    για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας σε προ-συμβατικό στάδιο

3.    για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας (φορολογικές κ.α.)

4.    για εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον

5.    για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, δικούς σας ή άλλου φυσικού προσώπου,

6.    για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων της Εταιρίας, εφόσον δεν θίγουν δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες πωλήσεων και marketing, την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων, την κατανόηση της συμπεριφοράς, των προτιμήσεων και των αναγκών σας (ως πιθανοί υποψήφιοι ή ενεργοί Πελάτες, Συνεργάτες και Προμηθευτές μας), την προστασία και την πρόληψη απάτης, καθώς και την προστασία της ζωής και της περιουσίας της εταιρίας.

 7. Χρόνοι τήρησης – Διαγραφή

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρία μας, τα δεδομένα σας θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπει ο Αστικός Κώδικας για την παραγραφή αξιώσεων μετά τη λήξη της σύμβασης: α) Άρθρο 250 – Πενταετής Παραγραφή – Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις των εμπόρων, των βιομηχάνων και των χειροτεχνών, για εμπορεύματα που χορήγησαν, για την εκτέλεση εργασιών και για την επιμέλεια υποθέσεων άλλων, καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά και β) Άρθρο 249 — Εικοσαετής Παραγραφή: οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια μετά τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Εάν δεν συνάψατε σύμβαση με την Εταιρία μας, τότε διατηρούμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας που σας έχει γνωστοποιηθεί.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους βάσει νομοθεσίας (φορολογικής ή άλλης).

8. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, απώλεια και τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή. Για παράδειγμα:

–          Διαθέτουμε κατάλληλα ρυθμισμένα τείχη προστασίας (firewall), τηρούμε αντίγραφα ασφαλείας και διαδικασίες επαναφοράς και εφαρμόζουμε κρυπτογράφηση όπου απαιτείται.

–          Τηρούμε τις απαραίτητες Πολιτικές Ασφαλείας καθώς και διαδικασία γνωστοποίησης παραβίασης ασφαλείας.

9. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα στα παρακάτω πρόσωπα:

– Στους υπαλλήλους της, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση και τη διαχείριση και εκπλήρωση υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. υπάλληλοι στο Τμήμα Πωλήσεων για σύνταξη προσφοράς, στο Λογιστήριο για έκδοση παραστατικών, στην Παραγωγή, στο τμήμα Logistics κλπ.), καθώς και τακτοποίηση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

– Σε φορείς ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας (όπως η Τειρεσίας), όταν συντρέχει περίπτωση.

– Σε φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή/και σε πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή συναλλαγών που ζητήσατε ή πραγματοποιήσατε, όπως SEPA, SWIFT, VISA, PAYPAL, MASTERCARD, κλπ.

– Σε εταιρίες (ή/και ελεύθερους επαγγελματίες) που εκτελούν επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό μας (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως οι πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εξαγωγών, δικηγόροι και δικηγορικές εταιρίες, πάροχοι υπηρεσιών νέφους, τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης κλπ. και τις οποίες πάντα δεσμεύουμε με κατάλληλες συμβάσεις και ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρία μας υποχρεούται να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν, εάν αυτό απαιτείται από όργανα επιβολής του νόμου, ή αρμόδιους κρατικούς φορείς.

10. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης για να διορθώσετε, να συμπληρώσετε και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτών ή ακόμη και να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονταις στον ιστότοπό της (www.dpa.gr). Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όποια στιγμή το θελήσετε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κι έλαβε χώρα πριν ανακαλέσετε.

Στείλτε email στο admin@lumen-art.gr αναφέροντάς μας το αίτημα σας. Κάθε αίτημα θα εξεταστεί εντός 30 ημερών και πάντα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Ενδέχεται να απαιτηθεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ταυτοποίηση.

11. Ανήλικοι

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες που αφορούν ανήλικο, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε στο email admin@lumen-art.gr

12. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

Η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:

·         Έμβασμα προς ή από ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα), στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης που έχουμε μεταξύ μας, οπότε θα διαβιβασθούν μόνο τα απαιτούμενα για το σκοπό δεδομένα σας, σε φορείς που παρεμβάλλονται (SWIFT, SEPA κλπ.)

·         Εφόσον προκύπτει υποχρέωσή μας βάσει διάταξης νόμου, διακρατικής σύμβασης, ή δικαστικής απόφασης,

Εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση δικαιωμάτων της Εταιρίας μας ή για την υπεράσπιση των συμφερόντων της

13. Τροποποίηση των όρων

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα δήλωση. Για τις ουσιαστικές τροποποιήσεις, θα σας ενημερώνουμε με κάθε πρόσφορο μέσον